NATUREN

Österlens design och terapiträdgård - Brösarp - Österlen - Verkeåns naturreservat

Naturen

 

 

Hallamölla vattenfall med kvarn:

I denna trolska natur finns det största sammanhängande vattenfallet i Skåne, 23 m med 5 fall.

Vattenmöllan har anor sedan 1400-talet. med en mycket skiftande historia fram till våra dagar.

Det finns en fast öringsstam ovanför fallet och en vandrande havsöringsstam nedanför fallet och vidare ut mot Haväng.

Om du vill vandra härifrån kan du välja mellan röd och gul led. Båda dessa leder passerar Haväng.

Röd led går via Verkeåns bokskogsraviner och vidare över Brösarps norra backar. Gul led löper på den andra sidan av Verkeån genom Lindskogen och de södra backarna.

 

 

Alunbruket i Andrarum:

Miljön är dramatisk och är en av de äldsta industri-ruinerna i Sverige.

Christina Piper på Christinehofs slott (1673-1752) utvecklade här en av landets största industrier för alunproduktion.

 

 

Verkeåns dalgång:

Vandra i bokskogsravinen längs Verkeån fram till Vantalängan.

Här sammansmälter småbäckarna med Verkeån och här ser du kanske en kungsfågeln flyga förbi!

 

Brösarps norra backar:

Ett hav av Tovsippor klär backarna i blått om våren och många av våra rovfågelsarter svävar i skyn!

Gör ett besök på Glimmebodagården; den fina gamla korsvirkesgården från slutet av 1700-talet.

Här finns kalkhaltiga avlagringar sedan istiden med öppet backlandskap, välutvecklad sandstäpp och gräsvegetation.

Här växer Sandnejlikor, Backsippor, Sandliljor och Hedblomster.

Den 5 km. vackra blåa leden runt backarna har på sina ställen en hänförande utsikt!

 

 

Haväng:

Här finns vidsträckta, öppna och sandiga hedområden med stor blomsterprakt. Hästar och får betar på den öppna betesmarken och här övervintrar många rovfåglar och vadare.

Kustremsan är unik för Östersjön med dess backar och fina sandstränder. Verkeån möter Östersjön vid Haväng.

Här finns också Havängsdösen som byggdes för ca. 4 500 år sedan under yngre stenåldern.

 

 

Copyright © All Rights Reserved